[Infographic] Hiểu nhanh và đúng về tự test nhanh COVID-19 tại nhà

Hiểu rõ về tự test nhanh COVID-19 tại nhà để sàng lọc bước đầu, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, góp phần giảm tải gánh nặng cho tuyến đầu chống dịch.