Bộ Y tế: Người đã tiêm mũi 1 AstraZeneca có thể tiêm mũi 2 Pfizer

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, người đã tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca thì mũi 2 có thể tiêm vắc xin của Pfizer trong trường hợp nguồn vắc xin hạn chế. Với các loại vắc xin còn lại, mũi 1 tiêm vắc xin nào thì mũi 2 tốt nhất tiêm vắc xin đó. Với nguồn vắc xin còn khan hiếm như hiện nay, việc tận dụng tối đa vắc xin từ các nguồn để tránh lãng phí và đảm bảo tiến độ tiêm chủng là điều cần thiết. Vừa qua Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn về việc thực hiện tiêm chủng, trong đó nêu rõ kế hoạch mua, nhập khẩu và tiếp nhận các vắc xin có công nghệ sản xuất khác nhau trong thời gian tới. Hướng dẫn này cũng nhấn mạnh rằng “Những người đã tiêm mũi 1 vắc xin nào thì mũi 2 tốt nhất tiêm vắc xin đó“. Tuy nhiên đã có bằng chứng nghiên cứu về việc tiêm mũi 1 AstraZeneca – mũi 2 Pfizer có đáp ứng miễn dịch tốt nên có thể áp dụng trong trường hợp nguồn vắc xin hạn chế. Tiêm 2 mũi phối hợp này có thể tăng nhẹ phản ứng thông thường sau tiêm chủng.

Tóm tắt

Mũi 1 Mũi 2
Vắc xin AstraZeneca Tiêm vắc xin cùng loại, hoặc
Vắc xin Pfizer sau 8-12 tuần nếu:
  • Nguồn vắc xin hạn chế
  • Người được tiêm chủng đồng ý
Vắc xin Pfizer Chỉ tiêm vắc xin cùng loại, khoảng cách giữa 2 mũi tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất
Vắc xin Moderna
Vắc xin Sinopharm