Viên sủi giảm triệu chứng đầy hơi, khó tiêu & hỗ trợ tiêu hóa Gold Peffize (5 vỉ x 4 viên/hộp)

50,000 VND/Hộp

Viên sủi Gold Peffize giảm triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, khó tiêu & hỗ trợ tiêu hóa.

Hết hàng