Viên nhuận trường, trị táo bón Phytilax (3 vỉ x 10 viên/hộp)

27,000 VND/Hộp

Phytilax được dùng để thông mật, nhuận trường, trị táo bón nói chung và đặc biệt cho người già thiểu năng gan mật.

Còn hàng