Thuốc trị bệnh do thiếu Vitamin C, đảo thải sắt Vitamin C (500mg)

37,000 VND/Hộp

Vitamin C (500mg) điều trị bệnh do thiếu Vitamin C, phối hợp với Desferrioxamin để làm tăng thêm đào thải sắt trong điều trị bệnh Thalassemia.

Còn hàng

Số lượng mua tối đa là 1686