Thuốc trị bệnh do thiếu Vitamin C, đảo thải sắt Vitamin C (500mg)

29,000 VND/Hộp

Vitamin C (500mg) điều trị bệnh do thiếu Vitamin C, phối hợp với Desferrioxamin để làm tăng thêm đào thải sắt trong điều trị bệnh Thalassemia.

Còn hàng