Thuốc nhỏ mắt Dicortineff (5ml)

Dicortineff điều trị nhiễm trùng ở mắt & các mi mắt: Viêm kết mạc, viêm mí mắt, viêm túi lệ, viêm giác mạc.