Parocontin 325/400 (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Giảm đau trong các trường hợp đau có liên quan đến có thắt cơ – xương.