Biafine (Tuýp 46.5g)

93,000 VND/Tuýp

Biafine điều trị phỏng độ 1, 2 và tất cả vết thương ngoài da không nhiễm trùng, điều trị đỏ da thứ phát do xạ trị.

Còn hàng

Số lượng mua tối đa là 854