Mibeviru (Tuýp 5g)

18,000 VND/Tuýp

Mibeviru điều trị nhiễm Herpes simplex da bao gồm herpes môi và herpes sinh dục, cả khởi phát và tái phát.

Còn hàng

Số lượng mua tối đa là 183