Thuốc điều trị giun đũa, giun kim, giun móc, giun tóc, giun lươn Albefar (400mg)

4,500 VND/Hộp

Albefar 400mg điều trị nhiễm giun kim, giun đũa, giun móc, giun tóc. Nhiễm giun lươn và sán dây: Có thuốc đặc trị, việc điều trị chỉ được xét đến nếu có phối hợp với bệnh do ký sinh trùng khác nhạy cảm với Albendazole.

Còn hàng