Calcitriol 0.25mcg (3 vỉ x 30 viên/hộp)

Calcitriol 0.25mcg điều trị chứng loãng xương, còi xương