Sữa nước hương vani Abbott Grow Gold (180ml x 4 hộp/lốc)

58,000 VND 53,360 VND/Lốc

Sữa nước hương vani Abbott Grow Gold cung cấp gần 100% nhu cầu calci, thêm DHA và dinh dưỡng chất lượng để bé được hỗ trợ phát triển tốt nhất cả chiều cao và trí não trong giai đoạn mẫu giáo (6 năm đầu đời).

In stock

Số lượng mua tối đa là 1181
. 1