Que thử thai Chip-Chips (1 que/hộp)

10,000 VND/Hộp

Que thử thai Chip-Chips giúp phát hiện sự có mặt của HCG – loại Hoocmon chỉ xuất hiện khi phụ nữ mang thai – trong nước tiểu. Với độ nhạy là 25mlU/ml, phương pháp này được thực hiện thông qua quy tắc là sự kết hợp giữa kháng thể đơn dòng và đa dòng để phát hiện HCG có trong nước tiểu ở độ nhạy được yêu cầu.

Còn hàng

Số lượng mua tối đa là 1465