Que thử đường huyết dùng cho máy đo đường huyết Ogcare (hộp 25 que)

220,000 VND/Hộp

Que thử đường huyết Ogcare (25 que) là sản phẩm que thử dùng cho dòng máy đo đường huyết Ogcare của Ý.

Còn hàng