Miếng dán hỗ trợ làm lành sẹo mụn Somaderm Spot 2 size 32 miếng

59,000 VND/Hộp

Miếng dán hỗ trợ làm lành sẹo mụn Somaderm Spot 2 size 32 miếng giúp hấp thụ dịch mô và duy trì độ ẩm trên vết thương, ngăn không cho xuất hiện phần chai cứng, giảm thiểu khả năng vết thương hình thành sẹo.

Hết hàng