Dung dịch uống điều trị thiếu máu do thiết sắt Tothéma (2 vỉ x 10 ống/hộp)

120,000 VND/Hộp

Tothéma được chỉ định điều trị thiếu máu do thiếu sắt, điều trị dự phòng thiếu sắt cho những người có nguy cơ cao thiếu sắt: Phụ nữ mang thai, trẻ em và thiếu niên, trẻ em còn bú sinh thiếu tháng, trẻ sinh đôi hoặc có mẹ bị thiếu chất sắt, khi nguồn cung cấp chất sắt từ thức ăn không đủ bảo đảm cung cấp đầy đủ lượng cần thiết.

Còn hàng