Sanlein Dry Eye 0.1% (5ml)

63,100 VND/Chai

Rối loạn biểu mô giác – kết mạc do các bệnh nội tại như hội chứng Sjogren, hội chứng Stevens Johnson và hội chứng khô mắt. Các bệnh ngoại lai do phẫu thuật, thuốc, chấn thương, mang kính áp tròng.

Còn hàng

Số lượng mua tối đa là 3336