Dung dịch nhỏ mắt Daiticol (10ml)

5,000 VND/Chai

Dung dịch nhỏ mắt Daiticol điều trị đỏ mắt, ngứa mắt, xốn mắt do tiếp xúc với môi trường bị ô nhiễm. Mỏi mắt, cay mắt do đọc nhiều, làm việc nhiều trên máy vi tính. Làm dịu mắt, mát mắt.

Còn hàng

Số lượng mua tối đa là 746