Đầu kim tiêm tiểu đường Novofine 31G (100cái/hộp – 0.25x6mm)

248,000 VND/Hộp

Đầu kim tiêm tiểu đường Novofine 31G với đầu kim 0.25x6mm sử dụng cho các loại bút tiêm Novo Nordisk.

Còn hàng