Bộ kiểm tra chất lượng tinh trùng SwimCount

1,500,000 VND 1,350,000 VND/Hộp

Bộ kiểm tra chất lượng tinh trùng SwimCount là thiết bị dễ dàng sử dụng để kiểm tra chất lượng tinh trùng. Với độ nhạy 96% và độ đặc hiệu 91%, bạn có thể nhận được kết quả chỉ trong 30 phút.

Còn hàng