Bộ kiểm tra chất lượng tinh trùng SwimCount

1,500,000 VND/Hộp

Bộ kiểm tra chất lượng tinh trùng SwimCount là thiết bị dễ dàng sử dụng để kiểm tra chất lượng tinh trùng. Với độ nhạy 96% và độ đặc hiệu 91%, bạn có thể nhận được kết quả chỉ trong 30 phút.

Còn hàng

Số lượng mua tối đa là 10