Băng gạc vô trùng không thấm nước Aqua Dressing 10cm x 6cm (4 miếng/hộp)

58,000 VND/Hộp

Băng gạc vô trùng không thấm nước Aqua Dressing 10cm x 6cm

Hết hàng