QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

I. Tổng quan

Chương trình ExtraCare (gọi tắt là ExtraCare) là chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng thân thiết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity. Chương trình ra đời nhằm:

 • Góp phần gia tăng chất lượng phục vụ của Pharmacity đối với khách hàng.
 • Giúp khách hàng được hưởng những ưu đãi và sự phục vụ tốt nhất từ Pharmacity.
 • Giúp tạo mối quan hệ gắn bó với khách hàng trung thành.

II. Đối tượng phục vụ

Toàn bộ khách hàng của Pharmacity có đăng ký tham gia chương trình thẻ thành viên ExtraCare.

III. Tài khoản và thẻ ExtraCare

 • Thành viên ExtraCare được định danh bằng một số điện thoại duy nhất. Một số điện thoại được tương ứng với một mã thẻ trên hệ thống.
 • Việc phát hành thẻ là hoàn toàn miễn phí.
 • Trường hợp phát hành lại thẻ cho khách hàng bị mất: phát hành lại thẻ miễn phí cho khách hàng với yêu cầu phải có CMND để xác định thông tin khách hàng.
 • Khách hàng có thể yêu cầu thay đổi thông tin tài khoản với điều kiện các thông tin thay đổi không được trùng với thông tin của tài khoản khác. Trong trường hợp bị trùng thông tin, Pharmacity sẽ xác nhận lại thông tin với khách hàng và có giải pháp trong từng trường hợp cụ thể.

IV. Định nghĩa

4.1. Chi tiêu tích lũy

Chi tiêu tích lũy là tổng số tiền khách hàng đã chi tiêu tại Pharmacity, được dùng để xác định và nâng cấp bậc thành viên ExtraCare.

Chi tiêu tích lũy chỉ được tính khi:

 • Khách hàng đã là thành viên ExtraCare.
 • Khách hàng đọc số điện thoại hoặc xuất trình thẻ thành viên ExtraCare hoặc QR code trong ứng dụng khi thanh toán tại cửa hàng hoặc đăng nhập vào tài khoản ExtraCare khi mua hàng online tại website https://www.pharmacity.vn/

Hạng thẻ thành viên hay còn gọi là Cấp bậc thành viên được xác định dựa trên chi tiêu tích lũy của khách hàng. Có 5 cấp bậc thành viên ExtraCare: Member, Silver, Gold, Platinum và VIP. Xem chi tiết tại mục 5.1.

4.3. Điểm ExtraCare (Điểm tích lũy)

Điểm ExtraCare hay còn gọi là Điểm tích lũy là điểm thưởng mà khách hàng nhận được khi chi tiêu tại Pharmacity. Tùy vào hạng thẻ thành viên tại thời điểm mua hàng mà khách hàng được hưởng điểm thưởng theo tỷ lệ tích điểm tương ứng.

 • Cách tính điểm ExtraCare:
  • Không tích điểm ExtraCare đối với các sản phẩm không được hưởng chính sách ưu đãi ExtraCare. Danh sách này có thể được cập nhật tùy tình hình khuyến mãi thực tế.
  • Điểm ExtraCare được xét điều kiện và tính toán trên mỗi sản phẩm thỏa điều kiện.
  • Điểm được làm tròn đến hàng đơn vị.
  • Trên hóa đơn gửi khách hàng chỉ thể hiện tổng điểm ExtraCare của cả đơn hàng.
  • Công thức tính như sau:

Điểm ExtraCare = Tổng giá trị thanh toán của SKU sản phẩm* x Tỷ lệ tích điểm được hưởng**

* Giá trị thanh toán cuối cùng.

** Thỏa điều kiện theo các Ưu đãi ExtraCare theo hạng thẻ thành viên. Xem chi tiết tại mục 5

4.4. Tỷ lệ tích điểm

Tỷ lệ tích điểm là mức phần trăm để tính điểm ExtraCare khi khách hàng chi tiêu tại Pharmacity. Tỷ lệ này khác nhau cho mỗi hạng thẻ thành viên và theo các chương trình ưu đãi.

Trong trường hợp có nhiều chương trình khuyến mãi tích điểm với các tỷ lệ tích điểm khác nhau tại một hạng thẻ thành viên thì khách hàng sẽ được hưởng tỷ lệ tích điểm cao nhất nếu thỏa thể lệ của chương trình đó. Xem chi tiết tại mục 5.

4.5. Tỷ lệ quy đổi

Tỷ lệ quy đổi là số điểm ExtraCare tương ứng với giá trị VND để khách hàng dùng khi thanh toán.

 • Tỷ lệ quy đổi được áp dụng là 1 điểm ExtraCare = 1 VND.
 • Điểm ExtraCare không có giá trị quy đổi sang tiền mặt.

V. Hướng dẫn

5.1. Cách xác định hạng thẻ thành viên ExtraCare

 Có 5 cấp bậc thành viên ExtraCare:

 • Hạng Member: Khách hàng đăng ký mới.
 • Hạng Silver: Khách hàng có mức chi tiêu tích lũy từ 200,000 VND đến dưới 1,500,000 VND.
 • Hạng Gold: Khách hàng có mức chi tiêu tích lũy từ 1,500,000 VND đến dưới 4,000,000 VND.
 • Hạng Platinum: Khách hàng có mức chi tiêu tích lũy từ 4,000,000 VND đến dưới 8,000,000 VND.
 • Hạng VIP: Khách hàng có mức chi tiêu tích lũy từ 8,000,000 VND trở lên.

5.2 Ưu đãi ExtraCare theo hạng thẻ thành viên

ĐẶC QUYỀN THÀNH VIÊNHạng MemberHạng SilverHạng GoldHạng PlatinumHạng VIP
Chi tiêu tích lũy>0

VND

⩾ 200,000 VN⩾ 1,500,000 VND⩾ 4,000,000 VND⩾ 8,000,000 VND
Tích điểm mua hàng1%2%3%5%
Tích điểm cho sản phẩm thương hiệu Pharmacity1%2%4%6%10%
 • Không giới hạn mức tích điểm và sử dụng điểm ExtraCare trên một đơn hàng.
 • Các ưu đãi cho khách hàng vào sự kiện đặc biệt khác sẽ được triển khai tùy vào tình hình thực tế.
 • Trong trường hợp có nhiều chương trình khuyến mãi tích điểm, khách hàng sẽ được tích lũy điểm ExtraCare dựa trên tỷ lệ cao nhất nếu thỏa thể lệ của chương trình đó.

Ví dụ:

Khách hàng thuộc hạng VIP mua 1 sản phẩm A là nhãn hàng riêng Pharmacity có giá sau giảm là 100,000 VND và 1 sản phẩm B (không phải nhãn hàng riêng) có giá sau giảm là 100,000 VND thì điểm ExtraCare tích lũy cho đơn hàng này được tính như sau:

Điểm ExtraCare cho sản phẩm A = Giá sau giảm của sản phẩm A x 10% = 100,000 x 10% = 10,000

Điểm ExtraCare cho sản phẩm B = Giá sau giảm của sản phẩm B x 5% = 100,000 x 5% = 5,000

Tổng cộng, khách hàng tích được 15,000 điểm ExtraCare cho đơn hàng này.

5.3 Tích điểm ExtraCare

5.3.1 Trường hợp mua hàng tại nhà thuốc Pharmacity

 • Bước 1: Khách hàng đọc số điện thoại hoặc xuất trình thẻ thành viên ExtraCare hoặc QR code trong ứng dụng khi thanh toán tại nhà thuốc Pharmacity.
 • Bước 2: Khách hàng thanh toán thành công.
 • Bước 3: Điểm được cộng tự động vào tài khoản ExtraCare của khách hàng dựa theo hạng thẻ thành viên của khách hàng hoặc các chương trình khuyến mãi tại thời điểm thanh toán.

5.3.2 Trường hợp mua hàng tại website https://www.pharmacity.vn/

 • Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào tài khoản ExtraCare khi mua hàng online tại website https://www.pharmacity.vn/.
 • Bước 2: Đơn hàng được cập nhật trạng thái giao hàng thành công từ đơn vị vận chuyển.
 • Bước 3: Điểm được cộng tự động vào tài khoản ExtraCare của khách hàng dựa theo hạng thẻ thành viên của khách hàng hoặc các chương trình khuyến mãi tại thời điểm thanh toán.

5.4 Sử dụng điểm ExtraCare

5.4.1 Trường hợp mua hàng tại nhà thuốc Pharmacity

 • Bước 1: Khách hàng xuất trình xuất trình thẻ thành viên ExtraCare hoặc QR code trong ứng dụng khi thanh toán tại nhà thuốc Pharmacity.
 • Bước 2: Nhân viên cửa hàng nhập số điểm ExtraCare muốn sử dụng.
 • Bước 3: Thanh toán như bình bình thường.

5.4.2 Trường hợp mua hàng tại website https://www.pharmacity.vn/

 • Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào tài khoản ExtraCare.
 • Bước 2: Tại bước thanh toán tiền, nhập số điểm ExtraCare muốn sử dụng.
 • Bước 3: Thanh toán theo quy trình thanh toán online.

VI. Các điều khoản khác

 • Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác khi thanh toán để được tích điểm. Pharmacity có quyền từ chối xử lý trong các trường hợp sai sót do khách hàng cung cấp thông tin không chính xác.
 • Khách hàng phải xuất trình thẻ thành viên ExtraCare hoặc mã QR code để được đổi điểm khi thanh toán tại nhà thuốc Pharmacity. Pharmacity có quyền từ chối quy đổi điểm ExtraCare để giảm trừ trên đơn hàng trong trường hợp không đủ thông tin xác nhận danh tính khách hàng.
 • Trong trường hợp nghi ngờ tài khoản ExtraCare có gian lận trong giao dịch, Pharmacity có quyền từ chối tích lũy hoặc quy đổi điểm của tài khoản đó.
 • Trong trường hợp trả hàng & hoàn tiền, điểm ExtraCare sẽ không được tính.

  

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI

 Những trường hợp sau không được hưởng ưu đãi từ ExtraCare (Mức độ ưu tiên từ cao đến thấp):

 • Các sản phẩm có giảm giá % trên giá bán theo quy định hiện hành
 • Các sản phẩm thuộc Bảng 1 bên dưới

Lưu ý:

 • List sản phẩm, sản phẩm nhãn hàng riêng Pharmacity và điều kiện không được hưởng ưu đãi ExtraCare có thể linh hoạt thay đổi tùy chương trình khuyến mãi thực tế.

 

Bảng 1: Danh sách sản phẩm không được tích điểm ExtraCare

Item numberProduct Name
P04805LIC
P06094Alipas Platinum
P06376Jex Max
P07159Wit
P07305Otiv (Hop/30Vien)
P07764Angela Gold (Hop/60 vien)
P07979Hewel (Hop 30 Vien)
P04805LIC
 Các sản phẩm danh mục card điện thoại