Tetracyclin 250Mg Uphace 200V

Nhiễm khuẩn do Mycoplasma, đặc biệt các nhiễm khuẩn do Mycoplasma pneumoniae,  nhiễm khuẩn do Brucella và Francisella tularensis, bệnh dịch hạch (do Yersinia pestis), bệnh dịch tả (do Vibrio cholerae), trứng cá, tham gia trong một số phác đồ điều trị H. pylori trong bệnh loét dạ dày tá tràng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.