Điều kiện sử dụng Phiếu ưu đãi

• Thời gian sử dụng của Phiếu ưu đãi – voucher: từ 01/01/2021 đến 15/02/2021.
• Các voucher chỉ áp dụng khi mua hàng trên website www.pharmacity.vn.
• Mỗi hóa đơn chỉ được sử dụng tối đa 01 voucher, không được phép cộng dồn nhiều voucher.
• Số điện thoại nhận voucher và số điện thoại sử dụng voucher phải giống nhau, là chính chủ thẻ thành viên ExtraCare.
• Voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. Đơn hàng đã sử dụng bất kỳ coupon nào sẽ không được nhận voucher nữa.
• KHÔNG áp dụng đổi trả sản phẩm khi sử dụng voucher.
• Trong trường hợp mâu thuẫn và khiếu nại thì quyết định của Pharmacity là quyết định cuối cùng.
• KHÔNG áp dụng voucher cho cho các sản phẩm ECO và IMC dưới đây:

ID TÊN SẢN PHẨM
P00756 Cot Thoai Vuong Ho Tro Xuong Khop (3Vix 10Vien)
P00887 Spacaps Ho Tro Dieu Tri Kho Am Dao (Hop 30Vien)
P01003 Tieu Khuyet Thanh (3Vi X 10Vien)
P01028 Phu Bi Khang (3Vi X 10Vien)
P01059 Nga Phu Khang Phong Ngua Benh Nam – Nu (Lo 60 Vien)
P01116 Ich Than Vuong Bo Than (3Vi X 10Vien)
P01331 Hoa Han Linh
P01427 Nattospes( 3Vi X 10Vien)
P02167 Kim Mien Khang (Hop 30Vien)
P02203 Minh Nhan Khang Ho Tro Mat  (3Vi X 10Vien)
P02281 Vuong Lao Kien ( 3Vi x 10Vien)
P03231 Hoang Thong Phong Ho Tro Dieu Tri Gut (Hop 60Vien)
P04223 Vuong Nao Khang (Hop 30Goi)
P04230 Ich Tam Khang (3Vi X 10Vien)
P04354 Kim Dom Khang Ho Tro Dieu Tri Soi Than (3Vi X 10Vien)
P04886 Explaq Kem Duoc Lieu Ngua Vay Da 35gr
P06061 Azacne’ 25g (kem ngua mun)
P06071 Su Bac Gel Lam Sach & Sat Khuan da 25gr
P10258 Ich Giap Vuong
P10609 Kim Thinh (3Vi X 10Vien)
P11729 Kim Than Khang  (3 Vi X 10 Vien)
P12956 Dinh Ap Vuong Ho Tro Cao Huyet Ap (3 Vi X 10 Vien)
P14190 Ich Tieu Vuong Ho Tro Chuc Nang Bang Quang(3 Vi X 10 Vien)
P14437 Ho Tang Duong (3Vi x 10Vien)
P15394 Phu Lac Cao Ex (3Vi X 10Vien)
P15626 Hong Mach Khang (3Vi X 10Vien)
P15757 Tumolung (3Vi X 10Vien)
P18386 Egaruta hop 30goi
P18746 NINH TAM VUONG (Hop 30vien)
P01234 Maxxhair Tang Cuong Suc Khoe Cho Toc (3Vi X 10Vien)
P01332 Trang Phuc Linh Ho Tro Dieu Tri Viem Dai Trang (2Vi X 10Vien)
P04081 Trang Phuc Linh Plus Ho Tro Dieu Tri Viem Dai Trang (2Vi X 10Vien)
P04926 Vuong Can
P06003 Trang phuc linh FAST (5 vi x 6 vien)
P10456 Trang Phuc Linh New (Hop/2vi/10vien)
P10809 Vuong Bao Ho Tro Tuyen Tien Liet (2Vi X 10 Vien)
P10810 Xoang Bach Phuc  Ho Tro Dieu Tri Viem Xoang (2Vi X 10 Vien)
P10976 Lohha Tri Nao  (3Vi X 10 Vien)
P12578 Vuong Bao Ho Tro Tuyen Tien Liet (Chai 80 Vien)
P15535 Heviho Keo Ngam Giam Ho (2Vi X 10Vien)
P00520 Angela
P00653 Alipas
P00929 Jex
P01386 Otiv Tuan Hoan Mau Nao
P02724 Faz Giam Mo Mau (Hop 30Vien)
P04805 Lic Kiem Soat Can Nang ( Hop 60Vien)
P06094 Alipas Platinum Tang Cuong Sinh Ly Nam(Lo 30Vien)
P06376 Jex Max Ho Tro Khop (Lo 30Vien)
P07159 Wit Ho Tro Mat (Lo 30Vien)
P07305 Otiv Tuan Hoan Mau Nao (Hop 30Vien)
P07764 Angela Gold Tang Cuong Sinh Ly Nu (Hop 60 Vien)
P07979 Hewel (Hop 30 Vien)
P11981 Qik Hair Men (Hop 30 Vien)
P11982 Qik Hair Women Tang Cuong Suc Khoe Cho Toc (Hop 30 Vien)
P18159 Ecogreen Ritana Vien Uong Duong Trang Da (60 Vien/Hop)
P18266 Alipas  Tang Cuong Suc Khoe Sinh Ly (30 Vien/Hop)