Hiển thị tất cả 10 kết quả

Thuốc không kê đơn

Bà Giằng (Lọ 400 viên)

85,000 VND/Hộp

Thuốc không kê đơn

Viartril-S 1500mg (30 gói/hộp)

480,000 VND/Hộp

Thuốc không kê đơn

Flexsa 1500 (30 gói x 3.7g/hộp)

264,000 VND/Hộp

Thuốc không kê đơn

Japrolox 60mg (2 vỉ x 10 viên/hộp)

110,000 VND/Hộp

Thuốc không kê đơn

Mongor 1000mg (Tuýp 20 viên)

119,000 VND/Tuýp

Thuốc không kê đơn

Bidacin 50mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

96,000 VND/Hộp

Thuốc không kê đơn

Oztis (6 vỉ x 10 viên/hộp)

550,000 VND/Hộp