Hiển thị 1–40 trong 85 kết quả

Rx Thuốc tiểu đường

Fosamax Plus 70mg (1 vỉ x 4 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Diamicron MR 30mg (2 vỉ x 30 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Metsav 500mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Glucophage 500mg (5 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Glucophage 1000mg (2 vỉ x 15 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Glucophage 850mg (5 vỉ x 20 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Glucofast 500mg (4 vỉ x 15 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Diamicron MR 60mg (Hộp 2 vỉ x 15 viên)

Rx Thuốc tiểu đường

Amaryl 1mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Glucofine 850mg (4 vỉ x 5 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Galvus 50mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Onglyza Tab 5mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Januvia 50mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Glucobay 100mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Janumet 50mg/850mg (4 vỉ x 7 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Glucobay 50mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Januvia tab 100mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Glucophage 850mg (2 vỉ x 15 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Janumet 50mg/500mg (4 vỉ x 7 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Trajenta 5mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Glucophage XR 750 (Hộp 2 vỉ x 15 viên)

Rx Thuốc tiểu đường

Mixtard 30 Flexpen 100IU/ml (5 ống/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Glucophage XR Tab 1000mg (30 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Forxiga Tab 10 mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Amaryl 4mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Siofor 850 (4 vỉ x 15 viên/hộp)

.

Vui lòng xác nhận bạn là dược sĩ, bác sĩ, chuyên viên y khoa…có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm.

Thông tin mô tả tại đây chỉ mang tính chất trợ giúp người đọc hiểu hơn về sản phẩm, không nhằm mục đích quảng cáo.

Không hiển thị thông báo này lần sau.