Sản phẩm Giá Số lượng Tổng tiền
× Loratadin 10mg (2 vỉ x 10 viên/hộp)
1 x 16,800 VND
16,800 VND
Maximum purchase quantity is 779
16,800 VND
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tạm tính 16,800 VND
Giao hàng
Tính phí giao hàng
Tổng tiền 16,800 VND

Phiếu ưu đãi