Product Price Quantity Total
× Combo bé vui khỏe: Khẩu trang y tế, Khăn ướt kháng khuẩn, Gel rửa tay và Xịt rửa tay Pharmacity
1 x 142,001 VND
142,001 VND
Số lượng mua tối đa là 95
142,001 VND
Khẩu trang 3D trẻ em Pharmacity (Gói 5 cái)
1 x 18,783 VND
18,783 VND 1 Subtotal: 18,783 VND
Khẩu trang y tế trẻ em 3 lớp Pharmacity (50 cái/hộp)
1 x 51,842 VND
51,842 VND 1 Subtotal: 51,842 VND
Khăn ướt kháng khuẩn Pharmacity (30 tờ/gói)
1 x 12,021 VND
12,021 VND 1 Subtotal: 12,021 VND
GEL RỬA TAY HƯƠNG HOA OẢI HƯƠNG (320ml)
1 x 39,069 VND
39,069 VND 1 Subtotal: 39,069 VND
XỊT RỬA TAY HƯƠNG HOA OẢI HƯƠNG
1 x 20,286 VND
20,286 VND 1 Subtotal: 20,286 VND
Cart totals

Cart totals

Subtotal 142,001 VND
Shipping
Calculate shipping
Total 142,001 VND

Coupon

.