Product Price Quantity Total
× Combo bảo vệ cơ bản: Khẩu trang y tế, Gel rửa tay và nước rửa tay Pharmacity
1 x 116,001 VND
116,001 VND
Số lượng mua tối đa là 38
116,001 VND
Khẩu trang y tế 3 lớp màu xanh Pharmacity (50 cái/hộp)
1 x 44,155 VND
44,155 VND 1 Subtotal: 44,155 VND
Khẩu trang y tế Pharmacity màu xanh dương (Gói 10 cái)
1 x 12,723 VND
12,723 VND 1 Subtotal: 12,723 VND
GEL RỬA TAY HƯƠNG HOA OẢI HƯƠNG (320ml)
1 x 38,916 VND
38,916 VND 1 Subtotal: 38,916 VND
NƯỚC RỬA TAY BẢO VỆ KHỎI VI KHUẨN CHĂM SÓC TOÀN DIỆN (200ml)
1 x 20,207 VND
20,207 VND 1 Subtotal: 20,207 VND
Cart totals

Cart totals

Subtotal 116,001 VND
Shipping
Calculate shipping
Total 116,001 VND

Coupon

.