Sản phẩm Giá Số lượng Tổng tiền
× Sữa bột dinh dưỡng dành cho bệnh nhân thận Nepro 1 Gold (400g)
1 x 211,500 VND
211,500 VND
Số lượng mua tối đa là 330
211,500 VND
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tạm tính 211,500 VND
Giao hàng
Tính phí giao hàng
Tổng tiền 211,500 VND

Phiếu ưu đãi

.