Sản phẩm Giá Số lượng Tổng tiền
× Bánh gạo lức trà xanh matcha Bà Tích (100g)
1 x 28,160 VND
28,160 VND
Số lượng mua tối đa là 192
28,160 VND
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tạm tính 28,160 VND
Giao hàng
Tính phí giao hàng
Tổng tiền 28,160 VND

Phiếu ưu đãi