Sản phẩm Giá Số lượng Tổng cộng
× Combo Urgo: Băng keo bảo vệ, vải dệt màu da Urgosyval Second Skin, Gạc nén vô trùng, vải không dệt Urgo Compresses Stériles
1 x 43,505 VND
43,505 VND
Số lượng mua tối đa là 9999
43,505 VND
Băng keo bảo vệ, vải dệt màu da Urgosyval Second Skin (Cuộn 2.5cm x 5m)
1 x 23,730 VND
23,730 VND 1 Subtotal: 23,730 VND
Gạc nén vô trùng, vải không dệt Urgo Compresses Stériles (Hộp 10 miếng 10cm x 10cm)
1 x 19,775 VND
19,775 VND 1 Subtotal: 19,775 VND
tổng số lượng

tổng số lượng

Tổng tiền 43,505 VND
Giao hàng
Tính phí vận chuyển
Tổng cộng 43,505 VND

phiếu ưu đãi