Sản phẩm Giá Số lượng Tổng cộng
× Băng keo plastic trong suốt Urgosyval Film Transparent (Cuộn 2.5cm x 5m)
1 x 30,000 VND
30,000 VND
Số lượng mua tối đa là 1147
30,000 VND
tổng số lượng

tổng số lượng

Tổng tiền 30,000 VND
Giao hàng
Tính phí vận chuyển
Tổng cộng 30,000 VND

phiếu ưu đãi