Sản phẩm Giá Số lượng Tổng cộng
× Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC40
1 x 900,000 VND
900,000 VND
Số lượng mua tối đa là 29
900,000 VND
tổng số lượng

tổng số lượng

Tổng tiền 900,000 VND
Giao hàng
Tính phí vận chuyển
Tổng cộng 900,000 VND

phiếu ưu đãi