Sản phẩm Giá Số lượng Tổng tiền
× Kim chích máu 28G Linkfar (Hộp 100 cái)
1 x 50,000 VND
50,000 VND
Số lượng mua tối đa là 548
50,000 VND
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tạm tính 50,000 VND
Giao hàng
Tính phí giao hàng
Tổng tiền 50,000 VND

Phiếu ưu đãi

.