Sản phẩm Giá Số lượng Tổng tiền
× Băng gạc vô trùng không thấm nước Urgo Optiskin (50 miếng/hộp)
1 x 366,500 VND
366,500 VND
Số lượng mua tối đa là 149
366,500 VND
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tạm tính 366,500 VND
Giao hàng
Tính phí giao hàng
Tổng tiền 366,500 VND

Phiếu ưu đãi