Sản phẩm Giá Số lượng Tổng tiền
× Albendazol STELLA 400 mg (Hộp 1 vỉ x 1 viên)
1 x 3,500 VND
3,500 VND
Maximum purchase quantity is 496
3,500 VND
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tạm tính 3,500 VND
Giao hàng
Tính phí giao hàng
Tổng tiền 3,500 VND

Phiếu ưu đãi