Sản phẩm Giá Số lượng Tổng tiền
× Que thử đường huyết dùng cho máy đo đường huyết Ogcare (hộp 25 que)
1 x 220,000 VND
220,000 VND
Số lượng mua tối đa là 794
220,000 VND
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tạm tính 220,000 VND
Giao hàng
Tính phí giao hàng
Tổng tiền 220,000 VND

Phiếu ưu đãi

.