Sản phẩm Giá Số lượng Tổng cộng
× Máy đo huyết áp bắp tay tự động Microlife BP 3NZ1-1P
1 x 800,000 VND
800,000 VND
Số lượng mua tối đa là 543
800,000 VND
tổng số lượng

tổng số lượng

Tổng tiền 800,000 VND
Giao hàng
Tính phí vận chuyển
Tổng cộng 800,000 VND

phiếu ưu đãi