Product Price Quantity Total
× Gạc thuốc sát trùng Povidine Povidon Iod 10% (10 miếng x 3g thuốc/hộp)
1 x 80,000 VND
80,000 VND
Số lượng mua tối đa là 980
80,000 VND
Cart totals

Cart totals

Subtotal 80,000 VND
Shipping
Calculate shipping
Total 80,000 VND

Coupon

.