Sản phẩm Giá Số lượng Tổng cộng
× Nước muối sinh lý Vĩnh Phúc Natriclorid 0.9% (500ml)
1 x 8,500 VND
8,500 VND
Số lượng mua tối đa là 67572
8,500 VND
tổng số lượng

tổng số lượng

Tổng tiền 8,500 VND
Giao hàng
Tính phí vận chuyển
Tổng cộng 8,500 VND

phiếu ưu đãi