Sản phẩm Giá Số lượng Tổng tiền
× Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán Microlife NC200
1 x 1,150,000 VND
1,150,000 VND
Số lượng mua tối đa là 681
1,150,000 VND
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tạm tính 1,150,000 VND
Giao hàng
Tính phí giao hàng
Tổng tiền 1,150,000 VND

Phiếu ưu đãi

.