Sản phẩm Giá Số lượng Tổng cộng
× Máy đo huyết áp bắp tay Microlife B3 Basic
1 x 1,350,000 VND
1,350,000 VND
Số lượng mua tối đa là 196
1,350,000 VND
tổng số lượng

tổng số lượng

Tổng tiền 1,350,000 VND
Giao hàng
Tính phí vận chuyển
Tổng cộng 1,350,000 VND

phiếu ưu đãi