Sản phẩm Giá Số lượng Tổng cộng
× Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Microlife W3 Comfort
1 x 920,000 VND
920,000 VND
Số lượng mua tối đa là 140
920,000 VND
tổng số lượng

tổng số lượng

Tổng tiền 920,000 VND
Giao hàng
Tính phí vận chuyển
Tổng cộng 920,000 VND

phiếu ưu đãi