Hiển thị 1–40 trong 329 kết quả

34,000 VND/Chai

Rx Thuốc dành cho nữ

Betadine Vaginal Douche (Chai 125ml)

Thuốc kháng dị ứng

Aerius Desloratadine (10 viên/hộp)

100,000 VND/Hộp

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

LoratadineSPM 5mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Surotadina 10mg (14 vỉ x 7 viên/hộp)

Thuốc kháng dị ứng

Loratadin 10mg (2 vỉ x 10 viên/hộp)

16,800 VND/Hộp
112,000 VND/Hộp

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Ivabradine 5mg (5 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc da liễu

Dibetalic (Tuýp 15g)

Thuốc dành cho nam

Tadimax (Hộp 1 lọ 42 viên)

155,000 VND/Chai

Thuốc không kê đơn

Betasiphon (18 ống x 5ml/hộp)

51,000 VND/Hộp

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Betaloc 50mg (3 vỉ x 20 viên/hộp)

Thuốc không kê đơn

Bisbeta 120 (Hộp 2 vỉ x 21 viên)

378,000 VND/Hộp

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Irbetan 300mg (5 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Betaloc ZOK 25mg (14 viên x 1 vỉ/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Betaloc ZOK 50mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

40,000 VND/Hộp

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Trimetazidine STELLA 35 mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Trimetazidine STELLA 20 mg (Hộp 2 vỉ x 30 viên)

Thuốc cơ xương khớp

Piascledine 300mg (Hộp 15 viên)

180,000 VND/Hộp

Rx Thuốc tiêu hóa

Cimetidine 300mg (100 viên/chai)

Rx Thuốc dành cho nữ

Povidine Povidon Iod 10% (Chai 90ml)

.